A I O N G A T E
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS)
  • Client: Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS)
  • Lĩnh vực: Kiểm soát an ninh
  • Công nghệ: Nhận diện khuôn mặt, Đo thân nhiệt, Quản lý ra vào

Kiểm soát ra vào & đo thân nhiệt tự động cùng AIONGate

Nhằm kiểm soát dịch hiệu quả trong giai đoạn phức tạp, VIAGS đã tin tưởng lựa chọn giải pháp AIONGate cùng đồng hành trong công tác đo thân nhiệt, quản lý ra vào tự động bằng nhận diện khuôn mặt. Ứng dụng công nghệ AI, AIONGate được đánh giá cao trong hiệu quả quản trị ra vào so với các giải pháp trên thị trường.

Giải pháp quản trị ra vào & đo thân nhiệt AIONGate:

Với hệ thống AIONGate, quá trình đo thân nhiệt sẽ được thực hiện từ xa thông qua camera. Ban quản lý có thể giám sát thân nhiệt nhiều người cùng lúc, thông tin thân nhiệt của từng người ra vào sẽ được hiển thị ngay lập tức qua màn hình.

Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số ADT – AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Sản Phẩm Khác

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.