A I O N G A T E
Hội thảo Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao
  • Client: Sở Công Thương tỉnh TPHCM
  • Lĩnh vực: Kiểm soát an ninh
  • Công nghệ: Nhận diện khuôn mặt, Đo thân nhiệt, Quản lý ra vào

Với sự hỗ trợ từ AIONtech, Hội thảo quốc tế về kinh nghiệm kêu gọi đầu tư, quản lý “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao” đã diễn ra thành công nhờ được kiểm soát thân nhiệt một cách nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho ban tổ chức và đại biểu tham gia.

Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số ADT – AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Sản Phẩm Khác

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.