A I O N G A T E
Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự – Cơ hội vàng để bứt phá

Với một số doanh nghiệp nhỏ, quản trị nhân sự thường ít được quan tâm và chú trọng. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi nhỏ trong quản lý cũng có thể mang lại những thay đổi bứt phá và lợi

Bình thường mới và những vấn đề doanh nghiệp phải đối mặt

Khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang chuẩn bị bước vào trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp đã từng bước đề ra những kế hoạch khắc phục khó khăn và linh hoạt thích ứng.

Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số ADT – AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Sản Phẩm Khác

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.